Jeżeli kochać to nie indywidualnie. Jeżeli uczyć się to tylko we dwóch... albo nawet w większej grupie. Wyniki badań, przeprowadzonych na Uniwersytecie Pennsylvanii wskazują, że uczenie się powinno być czynnością zespołową. Nie chodzi przy tym o zwykłe lekcje w przepełnionej klasie, czy wykłady uniwersyteckie w dużej sali, ale ćwiczenia w grupach.

Takie zajęcia sprawiają, że uczniowie, czy studenci uczą się też sami od siebie. Wspólne ćwiczenia, wspólne przygotowywanie się do egzaminów, dzielenie się notatkami, swobodna wymiana myśli sprzyjają przyswajaniu wiedzy i łatwiejszemu wykorzystaniu jej do rozwiazywania nowych problemów.

Praca w grupach lepiej przygotowuje do przyszłych zawodowych wyzwań, uczy bowiem komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, gospodarowania czasem. Naukowcy piszą na łamach internetowego czasopisma "ASHS HortTechnology", że grupowe ćwiczenia, które uczą analizy i syntezy informacji, przyczyniają się później takze do lepszego wykorzystania wykładów, podczas których uczniowie, czy studenci otrzymują samą wiedzę.

Wespół w zespół z Bogdanem Zalewskim.