Statek "Armia Ludowa" należący do grupy Polskiej Żeglugi Morskiej z kilkugodzinnym opóźnieniem wpłynie do portu w Nowym Orleanie. Jednostka otrzymała zalecenie, aby ominąć wielką plamę ropy na Zatoce Meksykańskiej.

Jak poinformował naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego Lech Łyczywek, przedstawiciel PŻM-u w Nowym Orleanie, statek płynie wolniej i ostrożniej. Omija plamę ropy. Załoga innego statku należącego do grupy PŻM miała trudniejsze zadanie, bo jednostka wpływała do portu w nocy. Marynarze obserwowali lustro wody przy włączonych szperaczach.

Statki omijają plamę ropy

Plama ropy opóźnia rejs "Armii Ludowej"