O północy mija termin zgłaszania do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów w wyborach prezydenckich. Do wniosku każdy komitet wyborczy musi załączyć minimum 100 tys. podpisów osób popierających danego kandydata.

Do środy do PKW zgłoszeni zostali kandydaci: Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemar Pawlak, Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorz Napieralski oraz Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek.

Według dotychczasowych zapowiedzi czwartek do PKW zgłosić swych kandydatów mają komitety wyborcze: Bronisława Komorowskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Olechowskiego.

Czas na zebranie 100 tys. podpisów z poparciem i zgłoszenie do PKW swego kandydata do dziś do północy mają także komitety wyborcze: Kornela Morawieckiego, Andrzeja Leppera, Bogdana Szpryngiela, Bogusława Ziętka, Janusza Korwin-Mikkego, Romana Sklepowicza, Ludwika Wasiaka, Józefa Wójcika, Krzysztofa Mazurskiego, Gabriela Janowskiego. Z udziału w wyborach wycofał się Zdzisław Podkański.

PKW sprawdzi prawidłowość każdego zgłoszenia kandydata na prezydenta. Zarejestruje kandydata, jeżeli jego zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej. Według ordynacji, w przypadku gdyby zgłoszenie miało wady, PKW niezwłocznie wzywa pełnomocnika komitetu wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. PKW wysyła też zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego, czy dany kandydat nie jest karany.