Uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania domaga się Naczelna Prokuratura Wojskowa (NPW) w sprawie uniewinnienia siedmiu żołnierzy oskarżonych o zbrodnię wojenną w Nangar Khel.

Wyrok w sprawie ostrzału zapadł w czerwcu przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie.

Prokuratura skierowała apelację do Sądu Najwyższego po analizie otrzymanego w październiku uzasadnienia wyroku.

Skierowaliśmy dziś apelację do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego za pośrednictwem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. W apelacji podnieśliśmy zarzuty obrazy prawa materialnego, kodeksu postępowania karnego i błędne ustalenia faktyczne - powiedział prok. Jakub Mytych z NPW w Poznaniu.

Prokurator nie chciał szerzej komentować treści apelacji. Sprawa dotyczy wydarzeń z 16 sierpnia 2007 r., gdy w wyniku ostrzału z broni maszynowej i moździerza wioski Nangar Khel w Afganistanie na miejscu zginęło sześć osób, a dwie zmarły w szpitalu.

Prokurator oskarżył o zbrodnię wojenną siedmiu żołnierzy: dowódcę grupy kpt. Olgierda C. (jako jedyny nie zgadza się na podawanie swoich danych osobowych), ppor. Łukasza Bywalca, chor. Andrzeja Osieckiego, plut. Tomasza Borysiewicza, starszych szeregowych Jacka Janika i Roberta Boksy oraz st. szer. rezerwy Damiana Ligockiego (jako jedyny nie miał on zarzutu zabójstwa cywili, lecz ostrzelania niebronionego obiektu).

Oskarżonym o zabójstwo cywili groziło do dożywocia, a Ligockiemu - do 15 lat więzienia. Prokuratura żądała dla nich kar od 12 do pięciu lat więzienia. Obrona i sami oskarżeni wnosili o uniewinnienie.

W czerwcu Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił żołnierzy z powodu braku wystarczających dowodów. Sąd uznał, że materiał dowodowy nie był pełny i miał liczne braki, na tyle istotne, że nie pozwoliły one na przypisanie winy podsądnym. Zarazem sąd przyznał, że prokurator miał prawo wszcząć śledztwo, a sąd aresztować żołnierzy w 2007 r. - bo istniało prawdopodobieństwo, że dopuścili się zarzucanych im czynów.

Po ogłoszeniu wyroku Mytych mówił, że prokuratura wojskowa nie zgadza się z wyrokiem uniewinniającym ws. Nangar Khel. Według niej, "były podstawy do skazania wszystkich oskarżonych za zbrodnię wojenną zabójstwa cywili i ostrzelania wioski".