Parlament Ukrainy przyjął ustawę o specjalnym statusie tych rejonów w Donbasie, które są opanowane przez prorosyjskich separatystów, i zwolnił z odpowiedzialności karnej członków ugrupowań, walczących tam przeciwko ukraińskim siłom rządowym. Głosowanie nad tym dwoma aktami prawnymi odbyło się na zamkniętym posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy, w którym uczestniczył prezydent Petro Poroszenko. W 450-osobowym parlamencie pierwsza ustawa uzyskała 277, a druga 287 głosów poparcia.

Rosja zbiera wojsko na Krymie

Minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu oświadczył, że zaostrzenie sytuacji na Ukrainie i wzrost zagranicznej obecności wojskowej w pobliżu granic Rosji wymagają rozmieszczenia na Krymie pełnowartościowego zgrupowania wojsk. Szojgu podkreślił, że będzie to jednym z priorytetowych... czytaj więcej

Zgodnie z ustawą o zwolnieniu separatystów z odpowiedzialności karnej, państwo ukraińskie gwarantuje, że uczestnicy walk we wschodnich obwodach kraju nie tylko nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ale też nie będą w żaden sposób prześladowani bądź dyskryminowani za udział w ruchach separatystycznych.

Ustawa o specjalnym statusie przewiduje natomiast nadanie na trzy lata takiego statusu władzom samorządowym na terenach kontrolowanych przez separatystów w obwodzie donieckim i ługańskim. 7 grudnia mają się tam odbyć przedterminowe wybory samorządowe, a mandat wyłonionych w nich przedstawicieli władz nie może być uchylony przed upływem kadencji. Organy samorządowe będą uczestniczyły ponadto w procesie mianowania szefów prokuratur i sądów.

Wcześniej media opublikowały projekt ustawy o specjalnym statusie, z którego wynikało, że rejony nim objęte to "powiaty, miasta i wsie znajdujące się w momencie wejścia ustawy w życie w granicach operacji antyterrorystycznej". Ukraina miałaby zapewnić mieszkańcom tych terytoriów prawo do korzystania z języka rosyjskiego lub jakiegokolwiek innego języka w życiu społecznym i prywatnym, włączając w to edukację.

Umowa stowarzyszeniowa Ukraina-UE ratyfikowana

​Parlament Europejski ratyfikował w Strasburgu umowę stowarzyszeniową UE-Ukraina. Dzięki temu układowi Kijów i Bruksela połączą się międzynarodowym traktatem, który stwarza możliwości głębokiej współpracy między nimi. czytaj więcej

Zgodnie z ustawą o specjalnym statusie, za społeczno-gospodarczy rozwój Donbasu odpowiada państwo ukraińskie - będzie ono wydzielało środki na ten rozwój, a także na ochronę socjalną obywateli mieszkających w rejonach o szczególnym statusie.

Dokument zezwala władzom tych rejonów na nawiązywanie współpracy z organami samorządowymi Federacji Rosyjskiej - miałoby się to odbywać na podstawie umów o współpracy transgranicznej.

Ustawa mówi również o utworzeniu w rejonach o specjalnym statusie "milicji ludowej", która będzie powoływana decyzją organów samorządowych. Jej członkowie muszą być obywatelami Ukrainy i posiadać zameldowanie w objętych statusem miejscowościach.

(edbie)