Unia Europejska jest gotowa przekazać Ukrainie 2,5 mln euro na pomoc humanitarną - poinformowała służba prasowa prezydenta Ukrainy, powołując się na rozmowę telefoniczną Petra Poroszenki z szefem Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso. W czasie rozmowy omówiono sytuację w Donbasie oraz inicjatywę Poroszenki dotyczącą zorganizowania misji humanitarnej dla Ługańska pod egidą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

J.M.Barroso poparł inicjatywę prezydenta Ukrainy w sprawie misji humanitarnej i wyraźne stanowisko Ukrainy, że powinna ona być realizowana zgodnie z prawem międzynarodowym. Poinformował, że UE gotowa jest przeznaczyć 2,5 mln euro na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Zaapelował jednocześnie o stworzenie specjalnego mechanizmu koordynacyjnego dla niesienia pomocy humanitarnej i przemieszczania się przesiedleńców  czytamy w  komunikacie służby prasowej prezydenta Ukrainy.

Petro Poroszenko zapewnił, że jest gotów przystąpić do wielostronnej międzynarodowej debaty na temat uregulowania sytuacji w Donbasie. Wyraził też życzenie, by "problem ukraiński" został wniesiony pod obrady na kolejnym posiedzeniu Komisji Europejskiej 30 września br. Zapewnił również, że jest gotów realizować plan pokojowy na zasadach dwustronnego przerwania ognia, co byłoby monitorowane i weryfikowane przez OBWE oraz wiązało się z  uwolnieniem zakładników, kontrolą granicy ukraińsko-rosyjskiej w celu przerwania przerzutu bojowników i broni, a także dialogiem politycznym bez żadnych dodatkowych warunków.

(MN)