Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę, w której wyraża zgodę na ratyfikację przez prezydenta Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą. "Za" głosowało 427 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwny ustawie był tylko jeden poseł - Roman Kotliński z koła Bezpieczeństwo i Gospodarka.

16 września Rada Najwyższa Ukrainy i Parlament Europejski ratyfikowały umowę stowarzyszeniową. Po głosowaniu układ obowiązuje tymczasowo - w celu pełnej ratyfikacji umowa musi zostać ratyfikowana przez wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

UE podpisała polityczną część umowy z Ukrainą w marcu w geście wsparcia dla władz w Kijowie w czasie zaostrzających się napięć z Rosją i kryzysu politycznego. Część gospodarczą umowy, dotyczącą przede wszystkim wolnego handlu, podpisano w czerwcu. Wdrożenie części handlowej odłożono jednak pod naciskiem Rosji do końca 2015 roku.

(edbie)