Przystępujesz w tym roku do sprawdzianu dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych? Zapoznaj się z zawartością informatorów.

Informatory, w których opisano formę sprawdzianu, standardy wymagań, przykładowe zestawy zadań i podstawy prawne, są podstawowym przewodnikiem, który ma ułatwić uczniom przygotowanie się do sprawdzianu. 

Zaktualizowany tekst informatora o sprawdzianie od roku szkolnego 2009/2010 z aneksem dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową)

Informator o sprawdzianie w języku litewskim

Informator o sprawdzianie w języku niemieckim