Rosną nasze wydatki na operację w Libii. Już dziś wynoszą 2 miliony 697 tysięcy złotych - ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Te pieniądze pójdą na uruchomienie dowództwa wojsk koalicji w Rzymie i pomoc humanitarną.

Pomoc dla uchodźców

Do tej pory Polska była zaangażowana w działania humanitarne na pograniczu libijsko-tunezyjskim i libijsko-egipskim. Pomagaliśmy uchodźcom z Libii. Na te działania wydaliśmy 100 tysięcy dolarów. Polska wpłaciła je na konto UNHCR, czyli Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Pomoc humanitarna

27 kwietnia premier przekazał Ministerstwu Spraw Zagranicznych także 1,5 mln złotych z rezerwy budżetowej na pomoc humanitarną wewnątrz Libii. Chodzi o wsparcie ofiar reżimu Muammara Kaddafiego.

Operacja EUFOR Libya

Polska bierze udział także w operacji EUFOR Libya. Z tych pieniędzy finansowana jest także akcja wojskowa.

26 krajów Unii Europejskiej, poza Danią, wyda na to wspólnie 7,9 mln euro. Pierwsza wpłata ma wynosić 30% tej sumy czyli 2,37 mln euro. Składka dla Polski wynosi ok. 3 % tej sumy czyli 70 988,25 euro. Ostateczny termin zapłaty wyznaczono na dziś.

W ramach kosztów wspólnych operacji EUFOR Libya przewidziano m.in.:

- aktywację dowództwa operacyjnego w Rzymie - Operational HQ. Dowództwo narodowe udostępniane na potrzeby operacji unijnej,

- uruchomienie dowództwa sił operacji - Force HQ,

- koszty zabezpieczenia medycznego,

- koszty pozyskania informacji satelitarnych,

- transport strategiczny.

Te wydatki mogą wzrosnąć. Dziś w Rzymie odbędzie się spotkanie grupy kontaktowej do spraw Libii. Nas reprezentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tam powstaną plany zakończenia operacji w Libii. Ma zostać ustalone także ile pieniędzy wspólnota międzynarodowa wyda na wsparcie powstańczego rządu w Benghazi.