Przedsiębiorcy, których dotknęła powódź, nie muszą osobiście odwiedzać Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by rozliczyć się ze składek ubezpieczeniowych. Mogą to zrobić np. przez pocztę lub internet. Mogą też wystąpić o ulgi w spłacie należności.

Ułatwienia dotyczą firm położonych na terenach objętych powodzią.

ZUS powołał się na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje, że płatnicy składek mają możliwość złożenia w ZUS wniosków, dokumentacji ubezpieczeniowej i rozliczeniowej za pośrednictwem poczty, faksem lub drogą elektroniczną (www.eup.zus.pl) bądź za pośrednictwem innej wskazanej osoby. Ewentualne braki w dokumentach mogą być uzupełniane w późniejszym terminie.

ZUS poinformował też, że każdy płatnik składek, którego firma znalazła się w trudnej sytuacji - np. z powodu powodzi, może wystąpić do Zakładu z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek bądź rozłożenie ich na raty.