Druga fala wezbraniowa na Wiśle może dotrzeć w rejon gminy Bodzanów pod Płockiem już w nocy. Zagrożone zalaniem są miejscowości Kępa Polska i Białobrzegi. Wójt gminy Bodzanów Jarosław Dorobek poinformował w specjalnym komunikacie, że mieszkańcy powinni być przygotowani do podjęcia natychmiastowej ewakuacji.

W komunikacie wzywa się ludność, by otoczyć opieką dzieci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne, przeprowadzić zwierzęta w bezpieczne miejsca, dobytek przenieść na wyższe kondygnacje budynków, usunąć samochody i sprzęt rolniczy z bezpośredniego sąsiedztwa wałów i terenów zalewowych.

Na wypadek ewakuacji ludzi przygotowano miejsca zastępczego zakwaterowania: dla mieszkańców z Kępy Polskiej jest Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, a dla mieszkańców Białobrzeg gimnazjum w Nowym Miszewie i remiza w Niesłuchowie. Zwierzęta z Kępy Polskiej umieszczone zostaną w gospodarstwach indywidualnych w Cieślach, a z Białobrzeg - w Niesłuchowie, a także w gospodarstwie przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.

Położone w gminie Bodzanów wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły są stale monitorowane. Do pomocy przy umacnianiu wałów zaangażowane zostało także wojsko.

Jak poinformował Jan Bromkau z wydziału zarządzania kryzysowego w starostwie płockim, w poniedziałek wieczorem poziom Wisły w Wyszogrodzie osiągnął 658 cm, czyli 108 cm ponad stan alarmowy, natomiast w Kępie Polskiej - 581 cm, czyli 131 cm ponad stan alarmu.