Wisła robi kolejne wyrwy w wałach przeciwpowodziowych w rejonie miejscowości Kolonia Szczekarków koło Wilkowa - informuje nasz reporter Mateusz Wróbel. Poziom rzeki cały czas wzrasta, a służby musiały przerwać akcję uszczelniania wałów.

Z mieszkańcami Koloni Szczekarków rozmawiał Mateusz Wróbel

Strażacy i policjanci, którzy pracowali na wałach, musieli przenieść się 2-3 kilometry dalej, na wyżej położone tereny.

W okolicznych domach zostało natomiast kilkadziesiąt osób, które odmówiły ewakuacji. Straż będzie próbowała dotrzeć do nich amfibią.