Prawie 3 tysiące skazanych oraz strażnicy więzienni usuwają skutki powodzi. Pracują nieodpłatnie. Są to skazani z zakładów półotwartych. Nie ma wśród nich aresztantów, ani osób, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla pozostałych - zapewnił resort sprawiedliwości.

We wszystkich Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej uruchomiono specjalne, czynne przez całą dobą numery telefonów, pod które mogą dzwonić przedstawiciele władz samorządowych i wojewodowie. Okręgowe inspektoraty przyjmują zgłoszenia dotyczące potrzeby zaangażowania więźniów do prac związanych z przeciwdziałaniem powodzi, bądź walką z jej skutkami.

Nikt z przedstawicieli władz samorządowych, kto zgłosi się do Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej z potrzebą zaangażowania osadzonych w walkę z potężnym żywiołem, jakim jest powódź, nie zostanie bez pomocy. Telefony działają całą dobę - zapewnia minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Dyrektorzy okręgowi także z własnej inicjatywy nawiązują współpracę z wojewódzkimi sztabami antykryzysowymi, oferując im pomoc. Wiele jednostek jest w stałej gotowości do zwiększenia zatrudnienia, w miarę zgłaszanych do nich potrzeb.

Służba Więzienna, poza skierowanymi już do pracy więźniami, przygotowała dodatkowe grupy skazanych (w zależności od miejscowych potrzeb), które sukcesywnie będą włączane do prac ratunkowych przez sztaby kryzysowe.

W pomoc ofiarom powodzi zaangażowani są także sami funkcjonariusze Służby Więziennej. Na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu przekazano materace, pościel i koce dla ewakuowanych z tamtejszych terenów osób. Funkcjonariusze pomagali m.in. przy przewożeniu zaopatrzenia i sprzętu do organizowanego punktu ewakuacyjnego w Strzyżowie.

W piątek - w związku z wystąpieniem lokalnych podstopień - funkcjonariusze Służby Więziennej niosą pomoc mieszkańcom Warszawy. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie - w odpowiedzi na apel burmistrza Łomianek - zorganizował grupę około 200 skazanych do prac pomocniczych w akcji przeciwpowodziowej. Grupa warszawska jest gotowa również do udzielenia pomocy w dzielnicy Wawer.