Powódź nie będzie miała większego wpływu na ceny żywności w skali kraju - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki. Mam nadzieję, że trzy dni dobrej pogody wystarczą, żeby rynek wrócił do normy. Gdy na rynek trafią uprawy z gruntu, a nie tylko jak teraz - spod folii - ceny spadną, bo będzie więcej towaru na rynku - powiedział.

Pytany o dodatkową pomoc dla powodzian, przypomniał o przygotowywanym wniosku o pomoc unijną z Funduszu Solidarności. Zaznaczył jednak, że nie spodziewa się tych płatności szybko. Podał, że rozmawiał o tym z przebywającym dzisiaj z wizytą w Polsce francuskim ministrem żywności, rolnictwa i rybołówstwa Bruno Le Maire i obaj zgodzili się, że w nagłych sytuacjach unijna procedura powinna być skrócona do minimum, a decyzja Komisji Europejskiej o pomocy - jak najszybsza.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiadało, że rząd pod koniec lipca złoży wniosek do europejskiego Funduszu Solidarności, z którego będą pochodziły środki na odbudowę uszkodzonej przez powódź infrastruktury.