Od godziny 20 pogotowie powodziowe zostanie wprowadzone w nadwiślańskich gminach powiatu płockiego w województwie mazowieckim. Takie zarządzenie wydał starosta płocki Piotr Zgorzelski.

Jak poinformowała Halina Sobańska z powiatowego centrum zarządzania kryzysowego w Płocku, pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone zostanie w gminach: Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno i Nowy Duninów.

W pozostałych dwóch nadwiślańskich gminach powiatu płockiego - Słubice i Gąbin - pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od połowy sierpnia, gdy odwołano alarm powodziowy wprowadzony tam trzy miesiące wcześniej. Obie gminy zostały dotknięte powodzią dwukrotnie: pod koniec maja i na początku czerwca.

W Świniarach w gminie Słubice oraz w Dobrzykowie w gminie Gąbin trwają nadal prace związane z naprawą wałów przeciwpowodziowych, które zaplanowano do końca października. Główną część robót już wykonano. Wyrwy w wale w Świniarach i Dobrzykowie dwa tygodnie temu zostały zamknięte stalowymi tzw. ściankami szczelnymi i zasypane gruntem wydobytym przez pogłębiarkę z dna Wisły.

W niedzielę rano w Wyszogrodzie poziom Wisły osiągnął 458 cm (przy stanie alarmowym 550 cm), a w Kępie Polskiej 388 cm (przy stanie alarmowym 450 cm). W obu miejscowościach do przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzece brakuje około 40 cm.

Poziom fali wezbraniowej na Wiśle pod koniec maja wyniósł w Wyszogrodzie 774 cm, a w Kępie Polskiej 738 cm. Poziom drugiej fali wezbraniowej, z początku czerwca, był o 20 cm niższy.

Gdy 23 maja Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w Świniarach pod Płockiem, zalanych zostało ok. 6 tys. ha i ponad 20 miejscowości w gminach Słubice i Gąbin. Ewakuowano wtedy ponad 2,5 tys. osób i 2,3 tys. sztuk zwierząt, w tym hodowlanych. Aby umożliwić spływanie wody z zalanych terenów z powrotem do koryta rzeki, wysadzono wówczas wał przeciwpowodziowy w Dobrzykowie.

Kiedy woda na zalanym terenie zaczęła opadać, do domów zaczęli powracać ludzie. Jednak 6 czerwca, w związku z napływającą Wisłą drugą falą wezbraniową, ogłoszono powtórną ewakuację. Wtedy rzeka ponownie zalała miejscowości już wcześniej dotknięte powodzią.

Obecnie na zalanych przez powódź terenach w gminach Słubice i Gąbin trwają prace remontowe w domach i gospodarstwach, a także porządkowe, związane m.in. z oczyszczaniem pól.