Stabilizuje się sytuacja powodziowa na obszarze całego województwa łódzkiego. Obniżył się poziom wody w dorzeczu rzeki Bzury i Pilicy, choć w czterech miejscach przekracza ona stan alarmowy, a w pięciu - stan ostrzegawczy.

Najwięcej - bo o 33 cm -przekroczony został stan alarmowy w Osjakowie na rzece Warcie, a o 44 cm stan ostrzegawczy na rzece Pilicy w Sulejowie. W dalszym ciągu na terenie 14 gmin obowiązuje alarm powodziowy; są to: Góra Św. Małgorzaty, Piątek, Grabów, gm. Łęczyca (pow. łęczycki), Sędziejowice, Widawa, m. Łask (pow. łaski), Nowa Brzeźnica, Działoszyn (pow. pajęczański), Szadek (pow. zduńskowolski), Burzenin (pow. sieradzki), Wieruszów (pow. wieruszowski), gm. Aleksandrów, Sulejów (pow. piotrkowski). W kolejnych czterech trwa pogotowie przeciwpowodziowe: Wartkowice, Uniejów (pow. poddębicki), Dobroń (pow. łaski), m. Łęczyca (pow. łęczycki).

Według wstępnych i nieoficjalnych danych, na terenie województwa łódzkiego podtopionych zostało 596 miejscowości. Uszkodzone zostało 463 km dróg oraz 745 kładek i przepustów drogowych.

Łączne straty na terenie województwa łódzkiego oszacowano wstępnie na kwotę 72 mln zł.