Jeżeli straty powodziowe przekroczą 3 mld euro, to Polska może liczyć na wypłatę z Europejskiego Funduszu Solidarności kwoty przekraczającej 100 mln euro - powiedział w Sejmie unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski. Środki z tego Funduszu są przeznaczane dla krajów UE, dotkniętych przez klęski żywiołowe, głównie powodzie.

Lewandowski poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej, że roczna skala wydatków Funduszu wynosi 1 mld euro. Z tego 75 mln euro jest zastrzeżona dla rekompensat na wydatki publiczne. Wskazał, że wielkość wypłaty środków z EFS zależy od wysokości strat.

Przy skali strat około 3 mld euro, z czym się pewnie trzeba liczyć, na pewno to będzie ponad 100 mln euro - powiedział. Dodał, że byłaby to jedna z większych wypłat z Funduszu, który utworzono w 2002 r. Komisarz poinformował, że tzw. próg uruchomienia Funduszu w przypadku Polski wynosi 2 mld 125 mln euro. Chodzi o wysokość strat, po przekroczeniu których środki z funduszu mogą zrekompensować 6 proc. poniesionych strat. W przypadku strat mniejszych pomoc może dotyczyć rekompensaty 2,5 proc. strat.

Teraz czekamy na wniosek, który mógłby uruchomić Europejski Fundusz Solidarności. Wiem od pani minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, że wniosek ze strony Polski jest przygotowywany - oświadczył. Dodał, że reguły przyznawania pieniędzy są jasne. Jeżeli będzie dobrze przygotowany wniosek, dobrze wyszacowane straty, to te pieniądze w kierunku Polski, po raz pierwszy popłyną. Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, który dotąd o fundusz Solidarności nie występował - dodał.

Lewandowski poinformował, że wniosek należy złożyć w ciągu 10 tygodni od powstania pierwszych strat. Pieniądze są, nie ma żadnych zagrożeń po stronie dysponowania Funduszem - zapewnił komisarz.

Jego zdaniem uruchomienie pieniędzy nie jest jednak "zbyt szybkie". Dotychczas były one wypłacane w terminie od czterech do szeęściu miesięcy. Jestem zwolennikiem przyspieszenia tej procedury - powiedział.

Lewandowski podkreślił, że Komisja Europejska otrzymała już cztery wnioski "regionalne" o wypłatę środków z EFS.

EFS został utworzony w 2002 r., w związku z powodzią, która dotknęła wtedy Europę. Głównym beneficjentem EFS były wówczas Niemcy, które otrzymały ponad 440 mln euro, z ok. 700 mln euro wypłaconych, oraz Austria i Czechy.