Wielka Brytania boi się, że z powodu piłkarskich mistrzostw świata w RPA zwiększy się absencja w brytyjskich zakładach pracy. Federacja Małych i Średnich Firm zaapelowała do swych członków, by szli pracownikom na rękę, umożliwiając im w pracy oglądanie meczów. Istnieje obawa, że w przeciwnym razie pracownicy będą zostawać w domach.

Związki zawodowe zasugerowały natomiast dawanie pracownikom bezpłatnych urlopów w okresie mundialu. Uważają też, że mistrzostwa to niepowtarzalna okazja wprowadzenia elastycznych godzin pracy. Centrala związkowa Unite radzi pracodawcom, by dawali pracownikom więcej wolnego, jeśli zgodzą się odpracować te dni w późniejszym terminie.

Federacja apeluje do pracodawców, aby w przypadku nieobecności swojego pracownika z powodu choroby, żądali od niego pisemnego potwierdzenia od lekarza. Statystyczny brytyjski pracownik z powodu choroby w 2009 r. opuścił tylko 6,4 dnia roboczego, co jest najlepszym wynikiem od lat.