Zarządzanie parafią i instytucjami kościelnymi, cyber security - dla tych, którzy chcą walczyć z terroryzmem w sieci, albo fizykochemia nowych materiałów. Uczelnie prześcigają się w wymyślaniu nowych kierunków studiów. Przy wyborze uczelni, lepiej jednak upewnić się, jaka jest szansa na szybkie znalezienie pracy.

Warszawska Colegium Humanitatis prowadzi np. rekrutację na kierunek stosowana psychologia zwierząt.  Wiedzę na temat hodowli i ochrony zwierząt można z kolei  zdobyć W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na Politechnice Warszawskiej czekają takie kierunki jak: fonika, lotnictwo, kosmonautyka, albo ochrona odgromowa i przepięciowa. Z kolei Uniwersytet Warszawski proponuje zarządzanie parafią oraz instytucjami kościelnymi. Przestrzeń miejską zagospodarowywać będą natomiast absolwenci "Urban Studies" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Kraków kusi kierunkami po angielsku i nowymi laboratoriami

Uniwersytet Jagielloński otwiera filologię rumuńską. Do drugi tego typu kierunek w Polsce. Młody człowiek przez pięć lat będzie poznawał język, historię i kulturę Rumunii. Absolwent będzie posługiwał się bardzo dobrze językiem francuskim oraz łaciną. Nowy kierunek przygotowuje do kontynuacji studiów na filologii rumuńskiej na II stopniu, lub do podjęcia studiów I lub II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii rumuńskiej, lub dobra znajomość języka rumuńskiego. W języku angielskim będzie można także studiować ekologię i ewolucję. Edytorstwo - to propozycja dla tych, którzy w przyszłości planują pracować w wydawnictwach.

Natomiast Akademia Górniczo-Hutnicza stawia na: analitykę przemysłową i środowiskową (Wydział Energetyki i Paliw), materiałoznawstwo metali nieżelaznych (Wydział Metali Nieżelaznych), systemy inteligentne (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej), hydrogeologię stosowaną i geotechnikę środowiska, metody informatyczne w ochronie środowiska, techniki analizy środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska). Dodatkowo, dla swoich studentów, AGH uruchamia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Miękini pod Krakowem. Placówka zostanie wyposażone w nowoczesne kolektory słoneczne i pompy ciepła.


W Łodzi na młodych ludzi czeka sto kierunków

Politechnika Łódzka przekonuje, że absolwentom będzie łatwo znaleźć pracę, bo uczelnia współpracuje z przedsiębiorcami a studia są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Dodatkową zachętą, mają być tak zwane kierunki zamawiane, czyli takie na których studenci dostają stypendia motywacyjne. Uniwersytet Medyczny chwali się pierwszym miejscem w rankingu szkół wyższych i nowoczesnymi laboratoriami, które powstały w Centrum Dydaktycznym. Do studiowania na Uniwersytecie Łódzkim przyszłych studentów mają przekonać kierunki prowadzone w języku angielskim, lub francuskim. Kuszące są też studia, które dzięki współpracy z uczelniami z zagranicy dają dyplomy dwóch szkół jednocześnie. 

Lublin: Nowości tegorocznej rekrutacji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od nowego roku akademickiego rozpocznie kształcenie m.in. z zakresu logistyki. Inne propozycje to:

Geoinformatyka - studia stacjonarne I stopnia. Kierunek będzie prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.Po0dstawowym celem powstania kierunku jest kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej. Są to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.

Fizykochemia nowych materiałów
- 3,5 letnie studia inżynierskie I stopnia, stacjonarne. Kierunek będzie prowadzony wspólnie przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera. Będą przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku: fizyka i chemia lub na niektórych kierunkach politechnicznych. W ramach kierunku studenci będą zdobywali niezbędne kwalifikacje i umiejętności, wymagane na rynku pracy, związanym z innowacyjnymi nowymi materiałami (tworzywa metaliczne, ceramiczne, polimery i kompozyty itp.)

Zarządzanie w politykach publicznych
- studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek uruchamiany od roku akademickiego 2013/14 na Wydziale Filozofii i Socjologii. Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi kierunkami planowania działania i ewaluacji w sferze życia publicznego (urzędnicy administracji publicznej, politycy, działacze związkowi, menedżerowie społeczni i biznesowi). Po ukończeniu studiów kierunkowych absolwenci będą osobami potrafiącymi w sposób kompleksowy analizować procesy zachodzące w przestrzeni społeczno-publicznej, zarówno pod względem formalnym, politycznym i gospodarczym. Zarządzanie w politykach publicznych (ang. Public Policy) dynamicznie rozwijający się kierunek studiów prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek uruchamiany od roku akademickiego 2013/14 na Wydziale Politologii. Jest to oferta studiów skierowana zwłaszcza do osób, które planują swoją przyszłość związać z pracą w służbach mundurowych lub zainteresowani są zarządzaniem bezpieczeństwem na szczeblu zarówno lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Praca w formacjach mundurowych, mająca opinię wyjątkowo interesującej i zapewniającej stabilizację na trudnym w ostatnim czasie rynku pracy, od lat cieszy się zainteresowaniem wśród absolwentów szkół wyższych. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, powstał kierunek, który przybliży specyfikę służby w tych instytucjach.

Polityka spraw publicznych - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek uruchamiany od roku akademickiego 2013/14 na Wydziale Politologii.
Specjalności:
- Polityka lokalna i regionalna,
- Polityka wewnętrzna i zagraniczna.

Terminarz rekrutacji:

od 30 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
do 5 lipca - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych
12 lipca - ogłoszenie listy rankingowej i listy osób zakwalifikowanych na studia
15 - 17 lipca - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych
19 lipca - ogłoszenie drugiej listy osób zakwalifikowanych (na pozostałe wolne miejsca)
22 - 23 lipca - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych z drugiej listy
24 lipca - ogłoszenie trzeciej listy osób zakwalifikowanych (na pozostałe wolne miejsca)
25 - 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych z trzeciej listy

Propozycje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Teksty kultury i animacja sieci: Studia I stopnia przygotowują do podjęcia funkcji/zadań społecznych związanych z tworzeniem i zagospodarowywaniem przestrzeni kulturowej, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i sieciowym -  z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych do tworzenia i animacji kultury sieciowej oraz do twórczych działań w obszarze humanistyki cyfrowej Studia umożliwią studentom poznanie najważniejszych zagadnień kultury współczesnej, podstawowych reguł organizacji kultury oraz praktycznych aspektów działań kulturowych, także w środowisku sieciowym.

Mediteranistyka: Studia II stopnia. To unikatowy kierunek studiów, opracowany na KUL, na którego program składają się zajęcia z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych: historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, filozofii, teologii, religioznawstwa, politologii i ekonomii. Wo wiedza o kulturze krajów basenu Morza Śródziemnego. Specyfiką tych studiów na KUL-u jest uwzględnienie w programie studiów kluczowego znaczenia religii monoteistycznych, filozofii oraz kultury humanistycznej dla dziejów i współczesności tego regionu świata. Studia licencjackie z mediteranistyki prowadzone są na KUL-u od roku akademickiego 2010/2011.

Bezpieczeństwo narodowe: Studia I i II stopnia Studia mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do podjęcia zadań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Program studiów obejmuje niezbędną wiedzę ogólną z zakresu prawa oraz funkcjonowania państwa i społeczeństwa, a także wiedzę specjalistyczną, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni. Przewidziane są także zajęcia praktyczne, m.in. podstawy samoobrony, podstawy wiedzy przedlekarskiej oraz praktyki w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem. Studenci będą mieli do wyboru jedną z trzech specjalności: zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna, bezpieczeństwo międzynarodowe

Olsztyn też nie chce być gorszy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dla przyszłych studentów przygotował co najmniej kilka nowych kierunków. Na wydziale humanistycznym ruszy dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a na historii specjalność turystyka historyczna. Na wydziale biologii i biotechnologii nowością będzie mikrobiologia. W 2007 roku na uczelni studiowało ponad 36 tysięcy młodych ludzi. W tym roku jest ich niespełna 31 tysięcy.

Toruń stawia na języki

Nowy rok akademicki na UMK największej toruńskiej uczelni to przede wszystkim nowe kierunki studiów. Chodzi m.in. o lingwistykę stosowaną,  język francuski z hiszpańskim, komparatystykę literacko-kulturową, studia miejskie (kierunek zajmujący się geograficznymi i społecznymi aspektami rozwoju miast), oraz studia bałtyckie (łączą kulturoznawstwo z nauką języków krajów bałtyckich).

Na UMK znajdzie się też coś dla sportowców. Z początkiem roku otwarta zostanie ogromna hala sportowa, w której znajdzie się m.in. basen. Niedawno odnowiony został też kultowy klub studencki Od Nowa, gdzie otwarto profesjonalną salę kinową.

Co przygotowały największe uczelnie na Pomorzu?

Politechnika Gdańska nowych kierunków w tym roku akademickim nie uruchomi. Zachwala jednak zmodernizowane Akademickie Centrum Sportu, które ma być gotowe w październiku. Remont przejdzie basen i hala sportowa. Studenci będą mieć do dyspozycji również nowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, a do tego korty tenisowe i ściankę wspinaczkową.

Sześć nowych kierunków szykuje za to Uniwersytet Gdański. Na przykład sinologię, czyli kierunek poświęcony Chinom. To nie będzie taka sama sinologia jak w innych uczelniach w Polsce. Będą się uczyć studenci nie tylko języka chińskiego, nie tylko kultury Chin, ale również będą mieli przedmioty związane z ekonomią, prawem, czy naukami politycznymi Chin. Mamy wsparcie Hanbanu, czyli ośrodka w Chinach wspomagającego naukę języka chińskiego. To właśnie Hanban będzie opłacał lektorów - tłumaczy Beata Czechowska-Derkacz z gdańskiej uczelni.

Podobnie wyglądać ma iberystyka, poświęcona językowi, kulturze i historii Hiszpanii. Unikatem ma być też kryminologia - łącząca w sobie elementy prawa, socjologii czy psychologii. Jedną z nowości będzie też etnofilologia kaszubska.

Wrocław: Uczelnie kuszą m.in. atmosferą miasta nad Odrą

Cyber security - to nowa propozycja Politechniki we Wrocławiu. To kierunek dla studentów, którzy chcą walczyć z terroryzmem w sieci. Młodzi ludzie mogą już składać aplikacje. Uniwersytet Wrocławski ma z kolei propozycję dla magistrów: od tego roku akademickiego będzie można zostać prawnikiem tylko po dwóch i pół roku studiowania. A wszystkie wrocławskie uczelnie wystawiły po kilka miejsc w konkursie "indeks dla zuchwałych". Można w nim wygrać bezpłatne studia, książki i miejsca w akademikach. 

Gdzie na studia w Szczecinie?

Na Uniwersytecie Szczecińskim rekrutacja ruszy najpóźniej, bo 11 czerwca. Ostateczną listę kierunków władze uczelni zatwierdzą w przyszłym tygodniu. Wśród propozycji dla studentów jest kilka nowości. Można wybrać kierunek dotyczący wojskowości, można zgłębiać problematykę mediów, albo poszerzyć swoją wiedzę w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny: Uczelnia chwali się nowatorskim kierunkiem studiów, który powstał po dwóch latach konsultacji  z firmami ze Szczecina. Studenci inżynierii cyfryzacji nauczą się nie tylko programowania, ale przede wszystkim wdrażania tego oprogramowania w życie. Uczelnia proponuje też kierunki związane z budową jachtów. Rekrutacja rusza już w najbliższy piątek 24 maja.

Akademia Morska proponuje młodym ludziom nawigację, transport i mechanikę, ale specjalizacji do wyboru jest o wiele więcej: od ratownictwa morskiego, przez eksploatację gazowców, po górnictwo morskie. W nadchodzącym roku akademickim studenci będą również mogli wyjechać na stypendium do Holandii i Turcji. Uczelnia nie podaje terminu, początku rekrutacji. Dokumenty trzeba złożyć do 16 lipca.

Pomorski Uniwersytet Medyczny ma dwa tysiące wolnych miejsc na 12 kierunkach. Do wyboru kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, higiena dentystyczna, analityka medyczna, biotechnologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, dietetyka, ratownictwo medyczne, czy zdrowie publiczne. Największego oblężenia uczelnia spodziewa się na kierunku lekarskim. W zeszłym roku o jedno miejsce walczyły cztery osoby.


Najmłodsza szczecińska uczelnia Akademia Sztuki uruchamia w tym roku nowy kierunek - wokalistykę. Poza tym proponuje: malarstwo, grafikę i grę na 19 instrumentach. Rekrutacja już trwa. Zakończy się 31 maja. Wyniki matury nie mają znaczenia. Uczelnia sama ocenia predyspozycje kandydatów.