W Ministerstwie Obrony Narodowej spotkali się najwyżsi dowódcy i kierownictwo resortu. Po śmierci w katastrofie pod Smoleńskiem szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych uczestniczą w nim ich zastępcy. Po spotkaniu zostanie oddany hołd ofiarom katastrofy.

Spotkania kierownictwa odbywają się zawsze w poniedziałki, ministerstwo pracuje - powiedział rzecznik MON Janusz Sejmej.

Po spotkaniu kierownictwa MON i dowódców przed siedzibą MON odbędzie się uroczystość żałobna, w której minister Bogdan Klich i dowódcy oddadzą hołd ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.

Po sobotniej katastrofie dowodzenie Sztabem Generalnym przejął pierwszy zastępca gen. Gągora, gen. broni Mieczysław Stachowiak. Zmarłego w katastrofie dowódcę Wojsk Lądowych gen. dyw. Tadeusza Buka zastąpił gen. dyw. Edward Gruszka. Pierwszym zastępcą dowódcy Sił Powietrznych gen. broni Andrzeja Błasika jest gen. dyw. Krzysztof Załęski. Zastępcą tragicznie zmarłego dowódcy Marynarki Wojennej wiceadmirała Andrzeja Karwety jest wiceadmirał Waldemar Głuszko. Na pokładzie prezydenckiego samolotu był dowódca Wojsk Specjalnych gen. dyw. Włodzimierz Potasiński. Jego zastępcą jest gen. bryg. Marek Olbrycht. Do Katynia udawał się również dowódca operacyjny sił zbrojnych gen. Bronisław Kwiatkowski. Jego I zastępcą i szefem sztabu jest gen. dyw. Sławomir Dygnatowski.