Produkcja przemysłowa w strefie euro słabnie - wskazuje wskaźnik PMI. Purchasing Managers Index (wskaźnik aktywności zakupowej w firmach) spada, mimo że spadają ceny europejskich produktów przemysłowych. Oznacza to, że przemysł nadal hamuje i to aż w szesnastu spośród siedemnastu krajów używających wspólnej waluty.

W sierpniu wskaźnik co prawda się nieco zwiększył, ale jego poziom 45,1 pozostaje poniżej poziomu 50 punktów, co wskazuje na zmniejszanie się produkcji.

Słabnie nawet motor europejskiej gospodarki - Niemcy, a jedynym krajem strefy, w którym produkcja przemysłu nie maleje, jest Irlandia.

Według ostatnich oficjalnych danych, dotyczących drugiego kwartału, wzrost całej gospodarki w strefie euro był ujemny, wyniósł minus 0,2 procent. Ekonomiści spodziewają się też recesji w całym roku.

W Polsce PMI również spada. W sierpniu jego wartość zmniejszyła się z 49,7 do 48,3. Zwraca się uwagę, że - poza jednym wyjątkiem - jest to najsłabszy wynik od trzech lat.

Poniżej pięćdziesięciu punktów - do 49,2 - spadł też wskaźnik PMI w Chinach.