W przyszłym roku palacze więcej zapłacą za papierosy, a amatorzy mocnych trunków m.in. za wódkę. Na obecnym poziomie zostaną natomiast płace w budżetówce. To efekt zmian przewidzianych w przyjętym przez rząd projekcie ustawy okołobudżetowej.

Wódka i papierosy będą droższe

Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział wzrost akcyzy na alkohol spirytusowy i tytoń. Wicepremier stwierdził, że podwyżka akcyzy na tytoń jest związana z zobowiązaniami Polski wobec Unii Europejskiej. Oznacza to, że w przyszłym roku papierosy i wyroby alkoholowe będą droższe. czytaj więcej

Projekt ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2014 r.

Wzrośnie akcyza na używki. Rząd założył, że podatek na alkohol etylowy wzrośnie o 15 proc. Według rządu spowoduje to podwyżkę ceny półlitrowej butelki wódki o mocy 40 proc. o ok. 1,80 zł. Projekt przewiduje też 5-proc. wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy.

Do najważniejszych kwestii przewidzianych w projekcie CIR zaliczył też m.in. propozycje zmian dotyczących świadczeń oraz wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych. Rząd zdecydował, że wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zostaną utrzymane na poziomie z 2013 r. Oznacza to, że nie wzrosną również uposażenia oraz diety parlamentarne posłów i senatorów.

Zamrożone zostaną też maksymalne pensje osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Ponadto utrzymane na poziomie z 2013 r. zostaną płace w budżetówce oraz fundusz świadczeń socjalnych (w zakładowym funduszu - kwotą podstawową będzie 2 917,14 zł).

Nie wzrosną także tzw. wynagrodzenia bezosobowe w sektorze finansów publicznych, czyli wynikające np. z umów zlecenia i o dzieło.

Zmiany będą dotyczyć także kwestii związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założono, że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kwoty dofinansowania określono na poziomach: 480 zł, 960 zł i 1 920 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Planowane są też zmiany w Funduszu Pracy. Przewidują one, że kontynuowane będzie finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Na ten cel w planie finansowym Funduszu przeznaczono 835,3 mln zł.