W ciągu ostatnich 14 miesięcy portugalskie miasta spłaciły wobec banków dług o wartości 0,5 mld euro. To tylko niewielka część z zaciągniętego przez nie dlugu. Mimo to portugalski minister spraw parlamentarnych bardzo chwali samorządowców. "Władze portugalskich miast wykazały się niezwykłą skutecznością w obniżaniu długu wobec sektora bankowego. Umiejętnej redukcji zobowiązań wobec instytucji finansowych nie towarzyszył jednak spadek jakości usług samorządów miejskich w stosunku do lokalnych społeczności" - powiedział Miguel Relvas.

Od lipca 2011 r. do sierpnia 2012 r. zadłużenie portugalskich miast w bankach zmniejszyło się z rekordowego 5,4 mld euro do poziomu 4,9 mld euro. Miguel Relvas pochwalił lokalne władze i przypomniał, że ich oszczędności przyczynił się w znacznym stopniu do uporządkowania państwowego budżetu. Jednym z czynników, który pozwolił wygospodarować więcej środków na spłatę długu była prawie 2-procentowa redukcja personelu we wszystkich urzędach miejskich - podkreślił.

Spłata zobowiązań samorządów wobec banków była jednym z warunków umowy kredytowej, jaką Portugalia zawarła w maju br. z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Unią Europejską. Na jej podstawie uruchomiono linię kredytową w wysokości 78 mld euro, z której 12 mld euro zostało przeznaczone na naprawę portugalskiego sektora bankowego.