Islandzka gospodarka po raz pierwszy od wielkiego załamania w październiku 2008 roku, kiedy nastąpiło bankructwo sektora bankowego kraju, wychodzi z recesji. Taki komunikat wydało Biuro Statystyczne Islandii. PKB kraju w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł o 1,2 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem, co przerwało serię siedmiu następujących po sobie kwartałów kurczenia się PKB.

Mimo pozytywnych wyników trzeciego kwartału, rząd islandzki przewiduje, że w tym roku PKB spadnie o 1,6 procent. Rok wcześniej zmniejszył się natomiast o 6,8 procent.

Kryzys, który dotknął Islandię, zmusił rząd w Reykjaviku do znacjonalizowania 90 procent sektora bankowego.