Nowa transza pomocy dla Grecji wyniesie około 160 miliardów euro, z czego kraje strefy euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy pokryją 109 miliardów, a reszta pochodzić będzie od sektora prywatnego. Takie ustalenie zapadło na czwartkowym specjalnym szczycie państw strefy euro w Brukseli.

Zgadzamy się wesprzeć nowy program dla Grecji wraz z MFW oraz dobrowolnym wkładem sektora prywatnego, by w pełni pokryć finansową lukę - brzmi tekst wniosków końcowych ze szczytu.


Zapalnym punktem rozmów był sposób zaangażowania się w pomoc dla Grecji sektora prywatnego, czyli banków, funduszy i ubezpieczycieli posiadających greckie obligacje. Problem, przed jakim stoi strefa euro, może być rozwiązany tylko na najwyższym poziomie, a działania muszą być podjęte szybko - stwierdził na konferencji prasowej po zakończeniu obrad przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, dodając: Banki wesprą Grecję poprzez wachlarz możliwych opcji.


Porozumienie przewiduje także wydłużenie do przynajmniej 15 lat okresu spłaty dotychczasowej pożyczki dla Grecji oraz obniżenie oprocentowania zaciągniętych kredytów.