Poznań mógł stracić dwa miliony złotych przy zlecaniu prac projektowych na przebudowę Stadionu Miejskiego - wynika z audytu. Poznański stadion będzie jedną z czterech polskich aren podczas Euro 2012. Zlecony przez miasto audyt rozpoczął się w październiku 2009 roku i trwał do kwietnia ubiegłego roku.

Posłuchaj relacji reportera RMF FM

W sprawozdaniu końcowym wskazano m.in. na nieprawidłowości w zakresie zlecania prac projektowych. Najważniejszym ustaleniem w tym zakresie było nieuwzględnienie w kontraktach na prace projektowe zawarte w 2007 roku (zarówno przed jak i po przyznaniu Polsce Euro 2012) wymogów, jakie zostały narzucone przez UEFA w "umowie dotyczącej stadionu na finałowe rozgrywki mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012" z 2005 roku.

Konieczność dostosowania projektu stadionu do wymogów UEFA skutkowała zawarciem przez zarządcę obiektu dodatkowej umowy w 2008 roku na przeprojektowanie pierwszej i trzeciej trybuny oraz zadaszenia obiektu.

Miasto dodatkowo powołało biegłego, który potwierdził ustalenia audytora. Niezależni eksperci oszacowali stratę miasta na kwotę blisko dwóch milionów złotych. Ich zdaniem, te wydatki nie miały żadnego merytorycznego uzasadnienia. W związku z tym zamierzam poinformować prokuraturę o możliwości nieumyślnego wyrządzenia szkody w majątku miasta. Nie jestem jednak w stanie wskazać osoby odpowiedzialnej za to - poinformował prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Osobą, która w imieniu POSiR podpisywała umowy, był ówczesny jego dyrektor Janusz Rajewski. W lutym został odwołany przez prezydenta. Grobelny podkreślił, że on również nadzorował budowę stadionu i czuję się za to odpowiedzialny.

Będę się też domagał od władz POSiR rozliczenia wszystkich umów oraz uporządkowania całej dokumentacji dotyczącej stadionu - zaznaczył Grobelny.

Przygotowano też ogólną ocenę kosztów projektowania. Nie przekroczyły one normy dla tego typu obiektów (4,26 procent całości kosztów budowy).

Poznański stadion znalazł się również pod lupą prokuratury. W tym roku wszczęte zostały już trzy śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy pracach związanych z jego rozbudową. Dotyczą one m.in. doprowadzenia spółki Euro Poznań 2012 do niekorzystnego rozporządzenia środków finansowych w kwocie ok. 10 mln zł. przez wykonawcę robót związanych z montażem niepalnych materiałów. Zmieniono przewidziane w projekcie wykonawczym materiały z wełny mineralnej na styropian.

Inne postępowanie toczy się w związku z podejrzeniem niekorzystnego rozporządzenia środkami finansowymi w kwocie ok. 220 tys. zł przez wykonawców robót oświetleniowych na stadionie. Stadion Miejski jest pierwszą z czterech polskich aren Euro-2012 oddaną do użytku. Oficjalne otwarcie odbyło się 20 września 2010 roku. Modernizacja obiektu, który może pomieścić ponad 43 tysiące widzów, kosztowała ok. 713 mln zł.