Jednoosobowa, monitorowana przez całą dobę, cela na oddziale psychiatrycznym więziennego szpitala w Łodzi. To tam najbliższe cztery tygodnie spędzi zabójca działacza PiS: Ryszard C. Mężczyzna został przetransportowany z aresztu w Piotrkowie Trybunalskim do więzienia w Łodzi.

Obserwacja będzie bardzo drobiazgowa i całodobowa. Ryszard C. ma nadal status więźnia niebezpiecznego, dlatego dostęp do niego będą mieć tylko wyznaczeni strażnicy więzienni oraz wskazani przez sąd lekarze i pielęgniarki. Na badania będzie eskortowany przez strażników.

Ruch Ryszarda C. po terenie jednostki będzie ograniczony do niezbędnego minimum i dozorowany przez zwiększoną ilość funkcjonariuszy służby więziennej. Przy każdorazowym wyjściu i powrocie do celi mieszkalnej będzie poddawany szczegółowej kontroli - powiedział rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi Bartłomiej Turbiarz.

Również cela Ryszarda C. będzie częściej sprawdzana niż jest to robione w przypadku innych więźniów. Przez 24 godziny będą go także obserwowały kamery.