Nowy rodzaj komórek wrażliwych na światło odkryli w oku amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Browna. Prawdopodobnie sterują one wewnętrznym, biologicznym zegarem organizmu. Komórki znajdują się w oku szczura, ale niemal na pewno w ludzkim znajdują się bardzo podobne twory. To właśnie dlatego osoby niewidome mogą utrzymać rytm dnia i nocy. Do tej pory znane były tylko dwa rodzaje fotoreceptorów - czopki i pręciki. Nowe komórki ukryte są znacznie głębiej w warstwie światłoczułej i przypominają kształtem rozgałęzione konary drzewa. Możliwe, że komórki te pełnią również jakąś inną rolę. "Ten system wizualny działa równolegle do tego, który znamy od lat" - powiedział doktor David Berson, szef grupy naukowców. Wyniki prac badaczy zostały opublikowane w najnowszym numerze magazynu „Science”.

07:15