Nagroda Nobla dla naukowców, którym przyznawano największe szanse. W dziedzinie medycyny i fizjologii wyróżniono Elizabeth Blackburn, Carol Greider i Jacka Szostaka - troje Amerykanów, którzy odkryli proces odpowiadający zarówno za ochronę chromosomów podczas dzielenia się komórek, za starzenie się organizmu i także za tworzenie się nowotworów.

Wyróżnieni naukowcy odkryli enzym, telomerazę, którego działanie przyczynia się do tworzenia telomerów, końcówek chromosomów, chroniących je przed zniszczeniem.

To oni poinformowali świat o tym, że w miarę kolejnych podziałów, długość telomerów się zmniejsza i komórki się starzeją. Oni też pokazali, że zaburzenie działania telomerazy prowadzi do powstania komórek, które dzielą się bez opamiętania i w ten sposób zagrażają organizmowi, czyli komórek nowotworowych

Ich prace otworzyły zupełnie nowe możliwości - z jednej strony prób powstrzymania procesów starzenia, z drugiej strony leczenia chorób nowotworowych.