Dorosłym znacznie trudniej niż dzieciom jest nauczyć się obcego języka, winy jednak bynajmniej nie można doszukiwać się w wieku, ale... w sprawnym działaniu mózgu - wynika z najnowszych badań lingwistów z Londynu.

Do tej pory powszechnie uważano, że wraz z wiekiem maleją nasze zdolności językowe. Brytyjczycy twierdzą jednak, że przyczyna leży zupełnie w innym miejscu.

Nasz mózg wraz z wiekiem coraz sprawniej odsiewa i wyrzuca dźwięki niepotrzebne do posługiwania się językiem macierzystym. W efekcie nie rozpoznaje dźwięków kluczowych dla języków obcych.

Uczenie się języków obcych w późniejszym wieku jest trudniejsze, gdyż patrzymy na niego już przez swoiste dźwiękowe okulary naszego własnego języka - tłumaczy Paul Iverson, autor raportu o uczeniu się języków.