Anda Rottenberg rezygnuje ze stanowiska dyrektora Galerii "Zachęta". Swoją decyzję tłumaczy zmęczeniem i planami budowy Muzeum Sztuki Współczesnej. "Nowy dyrektor zostanie wyłoniony w drodze konkursu" - powiedział minister kultury Kazimierz Michał Ujazdowski.

Anda Rottenberg prowadzi Galerię Zachęta od 1993 roku. W ostatnich miesiącach wokół "Zachęty" rozgorzała wręcz narodowa dyskusja. Kontrowersje wzbudziła, między innymi, akcja Daniela Olbrychskiego, który pociął szablą - prezentowane tam - zdjęcia kilku aktorów w mundurach nazistów. Zamieszanie powstało również wokół prezentowanej w "Zachęcie" rzeźby Maurizio Cattelana, przedstawiającej papieża upadającego pod ciężarem meteorytu. Kilku posłów usunęło kamień przygniatający Jana Pawła II. Anda Rottenberg przypomina, że w ciągu ostatnich lat w "Zachęcie" było wiele wystaw, które można by uznać za kontrowersyjne, ale oglądali je tylko ci, którzy są do współczesnej sztuki przyzwyczajeni.

Jej zdaniem, w ciągu ostatnich ponad 100 lat nowym zjawiskom w sztuce zawsze towarzyszyła atmosfera skandalu. Oprócz nieprzyjemnych listów Anda Rottenberg spotkała się także z wieloma przejawami wsparcia ze strony polityków, aktorów, pisarzy, dramaturgów, muzyków, osób publicznych.

Nowy dyrektor Zachęty zostanie powołany w drodze konkursu. "Niewykluczone, że będę powołana do komisji konkursowej. Wydaje mi się, że może należałby mi się udział w zaopiniowaniu programów, które spłyną do ministerstwa" - powiedziała szefowa "Zachęty". Zdaniem Andy Rottenberg jej następcę czeka trudne zadanie. "Ma dwa wyjścia: albo walczyć, bo może jest mniej zmęczony, albo złożyć broń i pokazywać wystawy, które będą łatwe do przełknięcia" - powiedziała Rottenberg.

Planowane muzeum sztuki współczesnej...

Nowe muzeum sztuki współczesnej, które planuje pani Rottenberg służyłoby m.in. edukacji społeczeństwa w zakresie rozumienia. Rottenberg stawia na młodzież, która "mam nadzieję, wyedukuje się do tego stopnia, że będzie próbowała zrozumieć, co artysta chce powiedzieć przez alegorię, jakim jest zawsze dzieło sztuki. Utożsamianie dzieła z rzeczywistością jest nieporozumieniem" . Według niej, muzeum sztuki współczesnej byłoby "spojrzeniem w przyszłość", "symbolem naszego wejścia do Europy i naszej pozycji w Europie".

08:25