Komisja ekspertów UNESCO rozpoczęła ocenianie 38 nowych propozycji przedstawionych przez 20 krajów do wpisu na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Wśród propozycji są rytuały szamanów kolumbijskich wcielających się w jaguary, muzyka mariachi z Meksyku i portugalskie fado.

Komisja zatwierdziła od 22 listopada ubiegłego roku jedenaście nowych pozycji na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które wymaga natychmiastowej ochrony.

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej UNESCO, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Jest na niej ponad 700 obiektów dziedzictwa kulturowego - w tym np. Stare Miasto w Krakowie, kopalnia soli w Wieliczce czy zamek w Malborku.