Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kupiło pracę "Lego. Obóz koncentracyjny" Zbigniewa Libery. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej sztuki współczesnej. Placówka odkupiła pracę od norweskiego kolekcjonera sztuki za wynegocjowaną kwotę 55 tys. euro, czyli ponad 240 tys. złotych.

Część tej sumy to darowizna Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które działa od 2009 roku. Jednym z jego statutowych celów jest wspieranie kolekcji sztuki powstającego muzeum. Pierwszym dziełem, zakupionym przez Towarzystwo, na rzecz placówki był rysunek Andrzeja Wróblewskiego z 1956 roku o znamiennym tytule "Muzeum". Pracę jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku Towarzystwo zakupiono za 50 tys. złotych w grudniu 2009 roku.

"Lego. Obóz koncentracyjny" Zbigniewa Libery zostanie zaprezentowane podczas planowanej na drugą połowę 2012 roku wystawy kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Praca będzie pokazywana w tymczasowej siedzibie placówki.