Reklama

 • Uwaga na plikostradę.pl

  Piątek, 23 sierpnia 2013 (14:56)

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od maja prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie serwisu plikostrada.pl. Skuszeni ofertą bezpłatnego przez 14 dni ściągania plików muzycznych i filmowych internauci po zarejestrowaniu się w serwisie bombardowani są mailami o konieczności zapłaty za dostęp do nich przez cały rok. Informację o działaniach serwisu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

  Podstawą do domagania się opłat przez działającego tym razem z Dubaju właściciela serwisu, spółkę Smart Tech Connect Ltd. jest jeden z punktów regulaminu świadczenia usług. Oferując na pierwszej stronie serwisu bezpłatny dostęp do plików przez 14 dni właściciel podsuwa w nim do zaakceptowania zapis, mówiący, że "Umowa zawierana jest na pełen okres świadczenia usługi, na który składają się łącznie czternastodniowy okres bezpłatnego świadczenia usługi, oraz dwunastomiesięczny okres odpłatnego świadczenia usługi".

  Nieświadomi tego zapisu klienci akceptując kliknięciem regulamin zobowiązują się więc do wnoszenia opłaty za cały rok korzystania z serwisu, sądząc, że korzystają jedynie z próbnego okresu 14 dni bezpłatnego korzystania z plików.

  Dokładnie tak samo działał ukarany za stosowanie niedozwolonych praktyk serwis pobieraczek.pl. UOKiK nałożył na właściciela, zarejestrowaną na Wybrzeżu spółkę Eller Service karę w wysokości blisko 240 tysięcy złotych. W marcu Sąd Apelacyjny, do którego odwołał się właściciel portalu pobieraczek.pl podtrzymał decyzję UOKiK, stwierdzając naruszenie przez Eller Service zbiorowych interesów konsumentów.

  Powtarzająca zasadę działania pobieraczek.pl firma, prowadząca serwis plikostrada.pl zarejestrowana jest jednak w Dubaju, co utrudnia postępowanie w tej sprawie. UOKiK analizuje umowy zawierane przez klientów. Na razie jest to jednak wstępna faza działań urzędu - postępowanie wyjaśniające. Urząd przypomina, że klienci w oparciu o ogólne zasady, mają prawo do odstąpienia od umowy, zawartej przez internet w ciągu 10 dni. Jeżeli zaś nie otrzymali pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy - a tak jest w wypadku usług serwisu plikostrada.pl - czas na wypowiedzenie umowy zostaje wydłużony do trzech miesięcy.

  Mimo to plikostrada.pl w regulaminie zastrzega, że po upływie 14 dni od rejestracji (którą traktuje jak zawarcie płatnej umowy na rok) odstąpienie od umowy jest niemożliwe.

  Maila o takiej treści dostała z serwisu plikostrada.pl nasza słuchaczka:

  Szanowna Pani,

  W dniu 19.07.2013 o godzinie 19:54:49 korzystając z komputera o adresie fizycznym I…, zawarła Pani wiążącą umowę o świadczenie elektronicznej usługi premium w serwisie Plikostrada.

  Pomimo upływu wyznaczonego terminu zapłaty za udostępnioną usługę, do dnia dzisiejszego wciąż nie uiściła Pani jednorazowej opłaty abonamentowej w wysokości 96 złotych. Mając na uwadze powyższe, niniejszym wzywamy Panią do zapłaty zaległej należności w nieprzekraczalnym terminie 5 dni.

  Pouczamy, iż dalszy brak uregulowania opłaty abonamentowej, narazi Panią na poważne konsekwencje prawne. Efektem wszczęcia przeciwko Pani postępowania windykacyjnego będzie przekazanie niniejszej sprawy do profesjonalnej kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z umów elektronicznych, która skieruje sprawę na drogę sądową celem uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty.

  Skutkiem realizacji uprawnień przysługujących spółce Smart Tech Connect Ltd. mogą być następujące dotkliwe konsekwencje prawne:

  - naliczenie, za każdy dzień zwłoki, odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego;

  - naliczenie kary umownej w wysokości 200 zł. (zgodnie z § 5 ust. 5 regulaminu);

  - wpis do wybranego rejestru dłużników niewypłacalnych, mogący skutkować utratą zdolności kredytowej (z chwilą gdy zadłużenie przekroczy kwotę 200 zł);

  - postępowanie sądowe w przedmiocie wydania nakazu zapłaty;

  - komornicza egzekucja należności;

  - powstanie obowiązku zapłaty kosztów sądowych i egzekucyjnych.

  W celu uniknięcia powyższych konsekwencji wzywamy Panią do dobrowolnego uregulowania zaległej należności w wysokości 96 PLN, w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Płatności można dokonać poprzez przelew bankowy lub na poczcie, podając następujące dane:

  Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd.

  Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA

  Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 54 1750 1312 6860 1000 0041 0599

  Tytuł płatności: Opłata za abonament 12 miesięcy - 0041 0599

  Kwota: 96 PLN

  Gotowy blankiet wpłaty można wygenerować pod adresem http://www.plikostrada.pl/wplata.php?wtd=v4AmrhJD05hXbK2xZac4wokRwBf1PTngxnM%3D

  W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail pomoc@plikostrada.pl albo telefonicznie pod numer 70 838 85 88*(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00).

  Z wyrazami szacunku,

  Biuro Opłat Abonamentowych serwisu Plikostrada.pl

  Artykuł pochodzi z kategorii: Gorąca linia RMF FM

Skomentuj artykuł: Uwaga na plikostradę.pl

Wasze komentarze (307)

Dodaj komentarz
Anonimowana :*

~Anonimowana :* -

Ja podałam niewłaściwe dane i wysłali mi kare 200 zł.

Gość

~Gość -

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PODAWANIA FAŁSZYWYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYŁUDZENIA ODPŁATNEJ USŁUGI ELEKTRONICZNEJ Szanowna Pani, Niniejszym informujemy, iż w wyniku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Biuro Windykacji ustalono, iż zamawiając odpłatną usługę elektroniczną w serwisie Plikostrada.pl, podała Pani nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe, co uniemożliwiło wierzycielowi doprowadzenie do skutecznej egzekucji zadłużenia na drodze postępowania cywilnego. Przypominamy, iż dnia 17.10.2013 o godzinie 21:32:59 korzystając z adresu IP: 217.28.145.110 zawarła Pani umowę o świadczenie odpłatnej usługi premium, rejestrując formularz zamówienia w serwisie Plikostrada.pl. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty do dnia dzisiejszego nie uregulowała Pani zaległej należności abonamentowej. Zamawiając usługę złożyła Pani oświadczenie woli o przeczytaniu i zaakceptowaniu treści regulaminu, zgodnie z którym w zamian za otrzymanie darmowego świadczenie w okresie pierwszych 14 dni trwania umowy, zobowiązała się Pani do przekazania swoich prawdziwych danych osobowych potrzebnych do realizacji umowy. Tym samym istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż mogła się Pani dopuścić przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawiania wolności od 6 miesięcy do 8 lat i polegającego na podaniu fałszywych danych osobowych w celu wyłudzenia usługi premium. W przypadku skierowania sprawy na drogę karną, Pani prawdziwa tożsamość zostanie ustalona na podstawie utrwalonych danych teleinformatycznych, identyfikujących Panią jako abonenta usługi poczty elektronicznej oraz usługi dostępu do sieci Internet. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów. Stosowne czynności śledcze zostaną w takim wypadku przeprowadzone w przez funkcjonariuszy właściwego w sprawie Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji ustanowionego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.). W chwili obecnej jedynym sposobem polubownego załatwienia sprawy, jest uiszczenie zastrzeżonej kary umownej wynikającej z §5 ust. 5 regulaminu, w wysokości 200 PLN. W przypadku braku uregulowania należności w nieprzekraczalnym terminie wynoszącym 5 dni od daty wysłania niniejszej wiadomości, sprawa zostanie procedowana w trybie pilnym, celem przekazania organom ścigania. ja dostała takiego maila. Co robić ? Zapłacić ?

Gość

~Gość -

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PODAWANIA FAŁSZYWYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYŁUDZENIA ODPŁATNEJ USŁUGI ELEKTRONICZNEJ Szanowna Pani, Niniejszym informujemy, iż w wyniku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Biuro Windykacji ustalono, iż zamawiając odpłatną usługę elektroniczną w serwisie Plikostrada.pl, podała Pani nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe, co uniemożliwiło wierzycielowi doprowadzenie do skutecznej egzekucji zadłużenia na drodze postępowania cywilnego. Przypominamy, iż dnia 17.10.2013 o godzinie 21:32:59 korzystając z adresu IP: 217.28.145.110 zawarła Pani umowę o świadczenie odpłatnej usługi premium, rejestrując formularz zamówienia w serwisie Plikostrada.pl. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty do dnia dzisiejszego nie uregulowała Pani zaległej należności abonamentowej. Zamawiając usługę złożyła Pani oświadczenie woli o przeczytaniu i zaakceptowaniu treści regulaminu, zgodnie z którym w zamian za otrzymanie darmowego świadczenie w okresie pierwszych 14 dni trwania umowy, zobowiązała się Pani do przekazania swoich prawdziwych danych osobowych potrzebnych do realizacji umowy. Tym samym istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż mogła się Pani dopuścić przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawiania wolności od 6 miesięcy do 8 lat i polegającego na podaniu fałszywych danych osobowych w celu wyłudzenia usługi premium. W przypadku skierowania sprawy na drogę karną, Pani prawdziwa tożsamość zostanie ustalona na podstawie utrwalonych danych teleinformatycznych, identyfikujących Panią jako abonenta usługi poczty elektronicznej oraz usługi dostępu do sieci Internet. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów. Stosowne czynności śledcze zostaną w takim wypadku przeprowadzone w przez funkcjonariuszy właściwego w sprawie Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji ustanowionego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.). W chwili obecnej jedynym sposobem polubownego załatwienia sprawy, jest uiszczenie zastrzeżonej kary umownej wynikającej z §5 ust. 5 regulaminu, w wysokości 200 PLN. W przypadku braku uregulowania należności w nieprzekraczalnym terminie wynoszącym 5 dni od daty wysłania niniejszej wiadomości, sprawa zostanie procedowana w trybie pilnym, celem przekazania organom ścigania. ja dostałam taką wiadomość co robić ? pomożcie

Edyta J

~Edyta J -

Dostałam list juz gdzieś będzie miesiąc temu jak nie więcej poszłam z tym na policje na policji powiedzieli mi żebym tego nie płaciła dziś dostałam e mail ze sprawą trafia do sądu. Nic jeszcze żadnego listu nie dostałam wiec tego nie płacę. Czy robie źle??

Michał

~Michał -

Witam, niestety nabrałem się i zdenerwowany zapłaciłem, czy istnieje jakaś możliwość odzyskać te pieniążki. Pozdrawiam michał

pomoc

~pomoc -

Ja niestety zapłaciłam a potem trafiłam na ten artykuł :( Nie wiem czy wystosować im tego maila z formułą od prawnika?? bo nie wiem do kiedy jest abonament i jak rozwiązać umowę??? Pomóżcie proszę.

plikostrada

~plikostrada -

też dostałem nie całe 2 tygodnie temu że mam wpłacic 113 zł ale po tyg sprawa miała być w sadzie i nnic mi juz nie przychodzi ta sa po prostu naciagacze a taki budynek w poznaniu nie istnieje chyba ze wysylaja je z innych miast

asdfgh

~asdfgh -

Ja miałam podobną sytuację z ESKK! Jakieś 10 lat temu reklamowali pierwszą lekcję języka za darmo. Nie było innych kruczków typu: jeśli nie napiszesz o rezygnacji zapłacisz... Po kilku miesiącach otrzymałam maila, wzywającego mnie do zapłaty 75 zł za zamówione lekcje języka. Kiedy poszłam do rzecznika konsumentów, ten poradził mi zapłacić!!! Wyszłam od niego ZNIESMACZONA! Niczego nie płaciłam, bo byłam pewna swego! Nie odpowiedziałam na ich maila, nie dyskutowałam i dali mi spokój! Odnoszę wrażenie, że chodzi o złamanie klienta, jak wypowiedział się poprzednio wspomniany mecenas. A też grozili mi konsekwencjami. Kiedy znów przysłali mi jakaś reklamę związaną z ich usługami zażądałam zlikwidowania mojego konta, ale to nic nie dało. Do tej pory przysyłają co jakiś czas oferty, ale ich ignoruję jako "śmieciarzy". Właściciele Plikostrady straszą ludzi konsekwencjami karnymi, sami łamiąc prawo nie informując klientów o ich prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 3 miesięcy , jeśli nie podpisało się z nimi umowy na papierze, a raczej niewielu podaje prawdziwe dane, tym bardziej swego prawdziwego adresu! A jeśli ktoś tak robi, majnauczkę na przyszłość: nigdy w internecie danych osobowych! NIGDY! I NIKT NAS DO TEGO NIE MA PRAWA ZMUSIĆ, ponieważ jesteśmy chronieni ustawą o ochronie danych.

Anonim12

~Anonim12 -

Hejka :D ja dzisiaj dostałam ten list. nie pamiętam żebym się tam logowała. Piszą mi że jeśli w ciągu 7 dni nie zapłacę to sprawa trafi do sądu. nie wiem czy płacić boje sie że jeśli nie zapłace to sprawa naprawdę trafi do sądu, a jeśli załace i okaże się że nie potrzebnie? nie wiem co robić.. co wy na to powiecie płacić czy nie? prosze o odpowiedź

anoniamm

~anoniamm -

witam! właśnie dzisiaj dostałam wezwanie do zapłaty łącznej sumy 113 zł szperałam troche po internecie i nie mam zamiaru wogole tym złodziejom płacic.Czy mam spac spokojnie