Największy związek zawodowy zrzeszający ok. 700 pracowników dziennikarskich, działu reklamy i administracji dziennika "Boston Globe" zgodził się w poniedziałek na nową umowę zbiorową przewidującą zmniejszenie wynagrodzeń o ok. 6 proc..

Umowa, zaaprobowana znaczną większością głosów, likwiduje ponadto płatne urlopy, zamraża wysokość emerytur, zmniejsza zakres opieki zdrowotnej i eliminuje gwarancje stałego zatrudnienia.

Zaledwie miesiąc wcześniej związek Boston Newspaper Guild odrzucił podobny kontrakt proponowany przez właściciela pisma - koncern The New York Times Co., wydający m. in. dziennik o tej samej nazwie. Nowa umowa zbiorowa pozwoli zaoszczędzić liczącemu 137 lat "Boston Globe" ok. 10 mln dol. i umożliwi właścicielowi jego sprzedaż.

Dziennik, podobnie zresztą jak większość tradycyjnej "papierowej" prasy w USA, przynosi coraz większe straty. Tradycyjna prasa przegrywa z konkurencją internetu i interaktywnej telewizji. Ocenia się, że w tym roku straty "Boston Globe" wyniosą 85 mln dolarów.