Za śmiercią Józefa Stalina i rozpadem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stoją „syjoniści”! Takie rzeczy można wyczytać z nowego podręcznika do historii państwa i prawa dla rosyjskich szkół milicyjnych – informuje dziennik „Wriemia Nowostiej”.

To syjoniści fizycznie usunęli Stalina w 1953 r. - napisał autor podręcznika, 80-letni Wasilij Drożżin z uczelni MSW w Sankt Petersburgu. Praca pt. „Historia ojczystego państwa i prawa. 1985-1991” przedstawia rozpad ZSRR również jako działanie syjonistów i stwierdza, że prawdziwe nazwisko Michaiła Gorbaczowa to „Garber”.

Jak informuje moskiewska gazeta, książka tłumaczy przyszłym milicjantom, kto jest odpowiedzialny za wszystkie niepowodzenia kraju. Zdaniem „Wriemia Nowostiej” zaskakujące jest, że książka o tak ultranacjonalistycznym wydźwięku mogła ukazać się na petersburskiej uczelni.

Warto przypomnieć, że ogromne oburzenie wśród rosyjskich wykładowców i historyków wywołał dwa lata temu nowy podręcznik historii najnowszej. Naukowcy oskarżali Aleksandra Filippowa o rewizję roli Stalinausprawiedliwianie represji.