Konserwatywna partia premiera Kostasa Karamanlisa Nowa Demokracja (ND) wygrała z wynikiem 41,9 przedterminowe wybory palamentarne w Grecji. Drugie miejsce z 38,4 proc. zajęła główna siła opozycji, Ogólnogrecki Ruch Socjalistyczny, Jeorjosa Papandreu. Wszystkie sondaże przedwyborcze wskazują na zwycięstwo rządzącej od 2004 r. konserwatywnej partii Nea Dimokratia (ND) premiera Kotasa Karamanlisa. Ugrupowanie powinno nieznacznie wyprzedzić opozycyjny Ogólnogrecki Ruch Socjalistyczny Giorgosa Papandreu.

Do głosowania uprawnionych było 9,8 mln obywateli powyżej 18. roku życia. Spośród prawie 4 tys. kandydatów wybierali oni 300-osobowy, jednoizbowy parlament. Udział w wyborach jest obowiązkowy, ale nieusprawiedliwiona absencja z reguły nie jest karana.

Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 19 czasu miejscowego (godz. 18 czasu polskiego).