Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła powstanie palestyńskiego rządu jedności. Jednak wznowienie pomocy dla Palestyńczyków uzależnia od programu i działań nowego gabinetu, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele radykalnego Hamasu i prezydenckiego Fatahu.

Za udzieleniem wotum zaufania było 83 palestyńskich deputowanych, przeciw zagłosowały 3 osoby. Palestyński parlament liczy 132 osoby, ale 41 deputowanych znajduje się w izraelskich aresztach.

Powstanie palestyńskiego rządu jedności narodowej zostało uzgodnione przed miesiącem, po kilkutygodniowych rokowaniach. Pojednanie zakończyło kilkumiesięczne spory i starcia wewnętrzne między rządzącym ostatnio Hamasem a rządzącym do ubiegłego roku ugrupowaniem Fatah prezydenta Abbasa.