Unia Europejska przygotowuje notę protestacyjną do Departamentu Stanu USA, w której domaga się, by Stany Zjednoczone zapewniły jedzenie, wodę i koce obywatelom Unii oczekującym na lotniskach. Kilka tysięcy ludzi nie może dostać się do Europy.

Jak się dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, w nocie znajdzie się też wniosek, by USA zwolniły Polaków z opłat za przedłużenie pobytu za oceanem. Nasi rodacy, którym kończy się ważność wizy, muszą zapłacić 300 dolarów, by Stany Zjednoczone pozwoliły bez konsekwencji pozostać na ich terytorium i oczekiwać na najbliższy lot do Polski.