Premier Donald Tusk potwierdził zgodę Polski na instalację elementów systemu amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Jesteśmy gotowi uczestniczyć we wszystkich, także trudnych projektach z wiarą, że potwierdzą one zdolności obronne i prewencyjne całej Wspólnoty, a nie poszczególnych krajów - stwierdził podczas Międzynarodowej Konferencji o Bezpieczeństwie w niemieckim Monachium.

Szef polskiego rządu opowiedział się za opracowaniem nowej strategii dla NATO. Potrzebna jest szybka i możliwie konkretna narada strategiczna. Świat się zmienił. Potrzebujemy nowej strategii dla Sojuszu Północnoatlantyckiego - stwierdził Tusk. Jego zdaniem, obecny rok warto poświęcić również na przygotowanie konkretnego scenariusza dla państw aspirujących do NATO.

Tusk wypowiedział się również na temat niedawnego rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego. Jego zdaniem, był to test dla Unii Europejskiej, czy potrafi działać solidarnie. Ocenił, że kryzys pokazał też konieczność realnej dywersyfikacji dostaw gazu.