Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oddalił skargi ugrupowań muzułmańskich na wprowadzony przez Szwajcarię zakaz budowy minaretów. Siedmioosobowy skład sędziowski orzekł, że skarżący - były rzecznik meczetu w Genewie i kilka ugrupowań muzułmanów w Szwajcarii - nie zdołali dowieść, iż zakaz budowy minaretów naruszył ich prawa człowieka.

W 2009 roku Szwajcarzy większością głosów opowiedzieli się w referendum za konstytucyjnym zakazem budowy nowych minaretów. Szwajcarski rząd był przeciwny zakazowi, ale musiał się zastosować do wyniku głosowania. Sprawa minaretów naraziła Szwajcarię na ostrą krytykę międzynarodową. Padły zarzuty, że jest to przejaw silnych antymuzułmańskich uprzedzeń.

Rok temu Rada Europy zażądała od Szwajcarii zniesienia zakazu tak szybko, jak to tylko możliwe. Uznano go za "dyskryminujący". Rezolucję w tej sprawie uchwaliło jednomyślnie Zgromadzenie Parlamentarne RE w Strasburgu. Podkreślono, że zakaz "dyskryminuje społeczność muzułmańską i narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka".

Bezpośrednio po referendum szwajcarscy biskupi ostrzegli, że zakaz budowy minaretów będzie miał fatalny wpływ na i tak już niełatwą sytuację chrześcijan w krajach muzułmańskich. W liczącej ponad 7 milionów mieszkańców Szwajcarii mieszka ok. 400 tys. muzułmanów.