Do Dumy Państwowej, izby niższej parlamentu Rosji, wpłynął projekt ustawy, dzięki której Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej ma uzyskać prawo do blokowania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Zgodnie z projektem rosyjskie regulacje prawne, które Trybunał Strasburski uzna za naruszające Europejską Konwencję Praw Człowieka, będą poddawane dodatkowej kontroli w Sądzie Konstytucyjnym FR. Jeśli uzna on, że regulacje są zgodne z rosyjską Konstytucją, to - podobnie jak i wydane na ich podstawie werdykty sądowe - nie będą wymagały zmiany.

W myśl nowych rozwiązań, jedynym obligatoryjnym zobowiązaniem Rosji powinno być wypłacanie orzeczonych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka odszkodowań finansowych.