Wolontariat jest coraz powszechniejszym zajęciem w ogarniętej bezrobociem Portugalii. Bezinteresowną pomoc w charakterze ochotników niesie prawie 1,8 mln spośród 10 mln mieszkańców kraju, z czego blisko połowa w organizacjach o charakterze społecznym.

Na terenie całego kraju działa już ponad 1,8 mln ochotników, z których 700 tys. pełni funkcje w ramach struktur organizacyjnych różnych instytucji - oszacowała Elisa Borges, koordynatorka z Krajowej Rady Promowania Wolontariatu (CNPV).

Przypomniała, że praktycznie we wszystkich portugalskich gminach działają projekty integrujące ochotników. Wiele z nich to regularne akcje, które są w fazie intensywnego rozwoju. Dotyczą one zazwyczaj zaangażowania w pracę charytatywną, opiekuńczą lub wychowawczą - dodała Borges.

Szacuje się, że od lutego 2011 r. liczba wolontariuszy w Portugalii wzrosła o ponad 300 tysięcy. Większość z nich zasila struktury organizacji społecznych i religijnych.

Wolontariat jest dobrym sposobem na bezrobocie i coraz więcej osób bez pracy chce pomagać w instytucjach społecznych, takich jak nasza. W tym roku odnotowaliśmy wyraźny wzrost liczby nowych wolontariuszy spośród grona bezrobotnych - powiedział dyrektor portugalskiej Caritas Eugenio Fonseca.

Bezrobocie w Portugalii jest największe od ponad 40 lat - bez zatrudnienia pozostaje 16,3 proc. osób zdolnych do pracy. To obecnie trzeci z najwyższych wskaźników w krajach Unii Europejskiej.