Podczas spotkania z dziesiątkami tysięcy wiernych na placu Świętego Piotra w Nowy Rok papież Franciszek złożył wszystkim życzenia szczęśliwego i spokojnego roku. W obchodzony 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju papież podkreślił, że jest on zawsze możliwy. "Niech to będzie rok pokoju" - mówił Franciszek w trakcie spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański.

"Musimy zawsze szukać pokoju" - mówił papież. Przypomniał wiernym, że źródłem pokoju jest modlitwa. To ona, stwierdził, sprawia, że "pokój kiełkuje".

Papież zwrócił uwagę na znaczenie wychowania w duchu pokoju.

Watykan połączył się następnie telemostem z miastem Rovereto w Trydencie na północy Włoch, gdzie znajduje się wielki dzwon "Maria Dolens", zbudowany w hołdzie poległym na wszystkich wojnach i pobłogosławiony przez papieża Pawła VI w 1965 roku. Tysiące ludzi zebranych na placu Świętego Piotra wysłuchały wraz z papieżem uderzeń tego dzwonu. Franciszek powiedział: "Niech wyraża on życzenie, by nigdy więcej nie było wojen, lecz zawsze pragnienie i zaangażowanie na rzecz pokoju i braterstwa między narodami".

(j.)