Co najmniej 25 islamskich bojowników zginęło w piątek w atakach przeprowadzonych przez dwa amerykańskie samoloty bezzałogowe na terytoriach plemiennych w północno-zachodnim Pakistanie. Naloty przeprowadzono na dom w miejscowości Mir Ali, 35 km od głównego miasta Północnego Waziristanu, Miranshah- poinformował amerykański wywiad.

Pakistan, który zaliczany do sojuszników USA, oficjalnie sprzeciwia się działaniom amerykańskich samolotów bezzałogowych na swoim terytorium. Nieoficjalnie Islamabad toleruje takie działania Waszyngtonu w walce z talibami i Al-Kaidą.

Północny i Południowy Waziristan to obszary plemienne w znacznej części kontrolowane przez rebeliantów, którzy regularnie przeprowadzają stamtąd ataki na dowodzone przez NATO wojska międzynarodowej koalicji w Afganistanie.