Niemiecki Bundestag uchwalił pakiet ustaw, które zakładają stopniową rezygnację z wykorzystania energii atomowej do końca 2022 r. "To bardzo dobry dzień dla naszego kraju. Rozpoczynamy wspólny narodowy projekt" - przekonywał minister środowiska Norbert Roetgen.

Najważniejsza z nowych ustaw zakłada, że siedem najstarszych niemieckich elektrowni atomowych sprzed 1980 r., nie będzie już pracować. Reaktory pozostałych dziewięciu elektrowni będą stopniowo wygaszane w latach 2015-2022.Ustawę poparli zarówno posłowie chadecko-liberalnej koalicji rządzącej, jak również większość opozycji.