Naukowcy z Teksasu znaleźli gwiazdę bliźniaczo podobną do Słońca i wiedzą już, gdzie można poszukiwać życia podobnego do tego na Ziemi. HIP 56948 jest odległa od nas o 200 lat świetlnych; obserwacje przy pomocy 2.7-metrowego teleskopu nie wykazują praktycznie żadnych różnic miedzy nią a Słońcem.

Jeśli Słońce stworzyło dla życia na Ziemi odpowiednie warunki, można przypuszczać, że HIP 56948 także może podtrzymywać życie gdzieś w swoim otoczeniu. Problem w tym, czy krąży wokół niej jakaś planeta. Dotychczasowe badania nie wykazały obecności podobnych do Jowisza gazowych gigantów, nic nie wiadomo jeszcze na temat ewentualnych mniejszych, skalistych planet.

Wcześniej znajdywano podobne do Słońca gwiazdy, ale obserwacje wykazywały, że zawierają na przykład dużo więcej litu. To zmniejszało szanse na pojawienie się w ich rejonie życia, gdyż takie gwiazdy są zbyt aktywne i emitują zbyt dużo szkodliwego promieniowania. Ta nowo odkryta jest... w sam raz pod względem składu chemicznego, rozmiarów, masy i temperatury. Jest tylko o miliard lat starsza od Słońca, ale to tylko zwiększa szanse na to, że mogło się tam ukształtować życie. A poza tym, prawdziwym gwiazdom przecież nikt wieku nie będzie wypominał.