We francuskim MSZ powołano nowy departament, który powstał z połączenia służb kontrwywiadu i wywiadu. Ma to na celu zapewnienie lepszej koordynacji w walce z terroryzmem.

Nowa służba antyterrorystyczna zacznie działać od przyszłego roku. Będzie miała 5 tysięcy agentów. Cały wywiad i kontrwywiad we Francji zatrudnia 14 tysięcy osób.

Do zadań tej służby oprócz walki z terroryzmem będzie należeć

wywiad gospodarczy, ochrona dóbr narodowych, "analiza ruchów i 

wydarzeń społecznych oraz procesów zachodzących w społeczeństwie". Zreformowanie wywiadu i kontrwywiadu polecił szefowej MSW prezydent Nicolas Sarkozy.