Benedykt XVI oddał hołd ofiarom Holokaustu. Drodzy przyjaciele. Jestem głęboko wdzięczny Bogu za to, że dane mi było zatrzymać się tutaj w ciszy – ciszy, by pamiętać; ciszy, by modlić się; ciszy, by żywić nadzieję - powiedział papież w Instytucie Pamięci o Holokauście Yad Vaszem w Jerozolimie.

Oddając hołd zamordowanym, mówił: Niechaj imiona tych ofiar nigdy nie zaginą! Niechaj ich cierpienie nie będzie nigdy negowane, pomniejszane czy zapomniane! Zapewnił, że Kościół katolicki, zobowiązany przez nauczanie Jezusa i dążący do naśladowania jego miłości do każdej osoby, odczuwa głębokie współczucie dla wspominanych ofiar.

Papież zapalił znicz w głównej Sali Pamięci Instytutu i złożył wieniec. Spotkał się także z sześcioma ocalałymi z Zagłady.