Celibat jest obowiązkowy dla księży Kościoła rzymskokatolickiego - takie stwierdzenia zawarto w wydanym dziś przez papieża Benedykta XVI dokumencie. Podsumowuje on prace synodu, który obradował w Watykanie dwa lata temu.

W adhortacji papież podkreśla również, że Kościół nigdy nie uzna małżeństw homoseksualnych, a katoliccy politycy mają moralny obowiązek by się im sprzeciwiać, podobnie jak planom legalizacji aborcji i eutanazji.

Papież wyraźnie opowiada się także za śpiewem gregoriańskim, uznając go za najbardziej odpowiedni w Kościele.